Gesprekskring ‘De Uitdaging’

In het kader van het kerkelijk jaarthema ‘Een goed gesprek’ organiseren we een lezingenreeks over de joods-christelijke dialoog.
De landelijke Protestantse Kerk (PKN) heeft voor de komende jaren als programmatische leus: ‘back to basics’, terug naar de bronnen. Een van de manieren om dat te doen is te kijken naar wat er bereikt is in de ontmoeting met het jodendom. In die ontmoeting is gekeken naar de gezamenlijke grond en hoe we van daaruit de joden Jezus en Paulus opnieuw proberen te verstaan. Wat kunnen we daaruit leren voor wat wezenlijk is voor ons christelijk geloof? Hoe kunnen we zo geholpen worden om ons geloof opnieuw onder woorden te brengen?

De avonden vinden plaats op de maandagen: 15 en 29 oktober en 12 en 26 november in de Maranathakerk in ’t Harde.
Gespreksleiders voor de avonden zijn Ted Zuidmeer en Hans Schravesande, bij wie ook meer informatie over deze avonden is in te winnen.