Gemeenteontmoeting 28 oktober

Ons jaarthema is dit jaar ‘Een goed gesprek’. Dit jaar willen we van de wijkontmoetingen die we anders in het voorjaar houden 2 gemeente-ontmoetingen maken na afloop van een kerkdienst. De eerste gemeente-ontmoeting zal zijn op zondag 28 oktober. Na de dienst praten we met elkaar door over het Bijbelverhaal dat we die zondag gelezen hebben, namelijk de geschiedenis van Bartimeüs. Het programma duurt tot 12.00 uur en daarna is er een broodmaaltijd. Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er een speciaal programma. We hopen veel gemeenteleden hierbij te ontmoeten en dat het mag leiden tot goede gesprekken. 

Deze gemeente-ontmoeting wordt georganiseerd door de wijkteams Midden en West.