Gedachtenismoment

Zondag 22 november 2020 is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We gedenken dan de gemeenteleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Dit jaar zal het gedenken vanwege het coronavirus anders moeten gaan dan dat we gewend zijn. Maar juist in deze tijd zijn we op zoek naar woorden en gedachten van troost en bemoediging en willen we hier ook ruimte voor bieden. Omdat we te maken hebben met beperkingen voor de kerkdiensten zal de gedachtenisdienst online worden uitgezonden. In de dienst zullen de namen van de overleden gemeenteleden genoemd worden en een kaars worden aangestoken.

’s Middags is er een gedachtenismoment in de kerk. Nabestaanden van overleden gemeenteleden worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd, maar we willen iedereen de gelegenheid geven om hun overleden dierbaren te gedenken. Dit doen we met een doorloopmoment.

Tussen 16.00 en 17.00 uur kunt u naar de kerk toe komen. We maken gebruik van muziek en kunst en u kunt een kaarsje ter herinnering aansteken.

Er zal goed in de gaten gehouden worden dat er niet meer dan 30 personen in de kerk tegelijk aanwezig zijn. U zult dus misschien even moeten wachten. Verder vragen we u afstand te houden en een mondkapje te dragen.

Met alle beperkingen die er zijn, hopen we op deze manier een goed en troostrijk moment van gedenken te bieden.