Friese Kerkdienst 4 september

Reeds voor het twintigste jaar wordt er aan het eind van de vakantie een Friese dienst gehouden in de PKN-kerk in ’t Harde. Ook op 4 september om 16.00 uur zal dit weer het geval zijn. De dienst zal geheel Friestalig zijn. Voorganger is Ds. Ida Boersma – Prins uit Wapenveld. Ds. Boersma is geboren in Mûnein en is dus een echte “wâldfries”.

It tema fan de tsjinst is: Net yn noed sitte! De commissie Friese diensten nodigt een ieder van harte uit om de dienst bij te wonen. Allegearre tige wolkom yn dizze tsjinst oer ús Heit yn de taal fan ús mem.