Elburg helpt Oekraïne

Inzameling levensmiddelen en kleding
Fijn dat er al zoveel levensmiddelen zijn ingezameld. Maar het blijft nog steeds nodig. Afgelopen week zijn een vrachtwagen en 2 personenbusjes naar Oekraïne gereden. De vrachtwagen is in de polder geladen met aardappelen, uien en wortelen en wordt verder gevuld met alles wat ingezameld is. Ook is er veel behoeft kan er kleding, deze wordt uitgezocht en uitgestald in Elburg zodat de gezinnen die hier zijn daar kleding uit kunnen zoeken. Men verwacht dat de situatie nog ernstiger wordt nu Rusland weer opnieuw in de aanval is. Voor de lijst waar behoefte aan is  verwijs ik u naar de website van de kerk: pgtharde.nl/t-harde-helpt-oekraine/

Vrijwilligers voor vervoer
Mensen die mee willen helpen met vervoer van de Oekraïners. Het werkt zo: er is een groeps WhatsApp waar iedereen die mee wil helpen in staat en wanneer er auto’s nodig zijn krijg je via de WhatsApp een verzoek. Op dat moment kun je dan zelf beslissen of je kunt of niet . U kunt zich opgeven via de volgende emailadressen diaconie@pgtharde.nl of bij margriet@familiemuurling.nl

Wilt u liever geld geven, hier wordt o.a benzine voor gekocht om de busjes te laten rijden, 1 tochtje naar Oekraïne kost 800 euro aan benzine. U kunt u gift storten op de rekening van de diaconie  NL92 RABO 0314 7902 68. Graag duidelijk vermelden Elburg helpt Oekraïne 

De diaconie