Adressen en informatie kerk

Predikant
Predikant: dominee Marloes van Doorne-Wolfs
Telefoonnummer: 06 11364193, mailadres: predikant@pgtharde.nl

Scriba
Mevr. G. van Leeuwen, scriba@pgtharde.nl

Voorzitter kerkrentmeesters
Dhr. A. van Putten, kerkrentmeester@pgtharde.nl, IBAN-nummer NL31RABO0373735162

Koster en informatie over verhuur zalen
Dhr. J. Roos, koster@pgtharde.nl, telefoonnummer 0525-652884 of 06-22801311

Bijdragenadministratie
Dhr. G. van de Kamp, telefoonnummer 0525-655844
E-mail: bijdrageadministratie@pgtharde.nl
Rekeningnummer/IBAN voor de vrijwillige bijdrage: NL31RABO0373735162

Ledenadministratie
Dhr. D. van ’t Hul, telefoonnummer 0525-651903
E-mailadres: kerkelijkbureau@pgtharde.nl

Telefonisch bereikbaar op maandag- en woensdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
De ledenadministratie verzorgt de uitschrijving, verhuizing, huwelijk, echtscheiding, geboorte, overlijden, doop en belijdenis. Om u in te schrijven kunt u gebruikmaken van de volgende link: INSCHRIJVEN

Drukkerij
Aanvragen voor het maken van kopieën kunt u indienen bij dhr. B. Nobach, telefoonnummer 0525-653139

Kerktelefoon
Dhr. J. Esselink, telefoonnummer 0525-654274 of via kerkomroep.nl

Diaconie
Voorzitter: Ekie Weedage, diaconie@pgtharde.nl, IBAN NL92RABO0314790268

Collectemunten
U kunt collectemunten bestellen door overmaking van een bedrag op IBAN-nummer NL31RABO0373735162 ten name van Prot. Gemeente te ’t Harde. Vermeld daarbij uw adres en welke munten u wenst. We hebben de volgende munten:

  • € 0,60 (geel of rood), per 100 stuks € 60,-
  • € 1,00 (grijs), per 50 stuks € 50,-
  • € 1,20 (blauw, of groen), per 55 stuks € 66,-

Na ontvangst van betaling worden de munten bij u thuis bezorgd.

Organisten
De heren C. van Os, R. Kamphorst en C. van Doorne.

Bloemen in de kerk
De bloemen in de kerk worden bij toerbeurt verzorgd door de bloemendames. De organisatie is in handen van mevrouw L.E. van der Hoef-Kolk.