Collecte zondag 16 oktober

Het is vandaag Wereldvoedseldag. Op deze dag is er internationaal aandacht voor voedselzekerheid. Dat is hard nodig want nog steeds heeft 10% van de totale bevolking niet voldoende voedsel tot zijn beschikking.

De diaconie zal daarom de collecteren voor betere leefomstandigheden voor de boeren in Indonesie  

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de Javaanse kerk hen om duurzaam te ondernemen en coöperaties op te zetten. Tijdens trainingen worden christelijke waarden en normen gekoppeld aan het bedrijven van landbouw. Door de coöperaties raken boeren minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun producten. Het project is zo succesvol dat dit project wordt uitgebreid tot in Midden-Sulawesi.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van Kerk in Actie https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2022-zending-indonesie-wereldvoedseldag/

De diaconie