Collecte 8 januari

Thema: Dak boven je hoofd

Deze zondag collecteren we voor Tophuis in Elburg.  Deze collecte komt elk jaar terug, de gezamenlijke diaconieën ondersteunen dit project

Wat is TOP Elburg?

Time Out Plek (TOP) Elburg  is een veilige en rustige woning voor (kwetsbare) Elburgers die tijdelijk (twee tot vier weken) en acuut andere huisvesting nodig hebben in een noodsituatie.

Wat is het doel van TOP Elburg

Het doel van TOP Elburg is om Elburgers in een onhoudbare situatie te helpen door hen tijdelijk te laten wonen op een rustige en veilige plek. In het vertrouwde Elburg kunnen ze zo even tot rust komen en bijtanken. Door tijdige opvang en ondersteuning wil TOP Elburg voorkomen dat de (thuis) situatie onhoudbaar wordt of escaleert. Zo kan TOP intensieve zorg voorkomen en meehelpen een Elburgse samenleving in stand te houden waarin mensen zo veel mogelijk zichzelf kunnen redden en deel blijven nemen aan de maatschappij.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de website: https://www.timeoutplek.nl/

De diaconie