Collecte 4 september

Help vrouwen uit de prostitutie

THDV( Tot heil Des Volks) is een beweging die stem geeft aan kwetsbare groepen in Nederland’

Begeleiding prostituees

Het THDV-project dat zich inzet voor prostituees heet ‘Scharlaken Koord‘. Met dit project helpen ze vrouwen om uit de prostitutie te stappen. Het team heeft al ruim dertig jaar ervaring in het begeleiden van vrouwen die werken in de prostitutie. Dat doen ze met subsidie van gemeentes en het ministerie en met giften van betrokken kerken en donateurs. Daarom hoeven vrouwen die hulp nodig hebben of uit willen stappen zelf niet te betalen voor de maatschappelijke hulp.

Scharlaken Koord heeft zorgpunten in Amsterdam, Overijssel, Flevoland, Kennemerland, Zaanstreek Waterland en Gooi en Vechtstreek.

Ze werken rond 3 thema’s: werken, wonen en waardigheid

Wilt u hier meer over weten dan verwijs ik u naar de website: https://scharlakenkoord.nl/nl/organisatie  https://scharlakenkoord.nl/nl

De diaconie

Collecte 11 september

De collecte van volgende week is gewijzigd. De diaconie heeft besloten om een ipv voor het diaconaal werk te collecteren voor Pakistan . Meer informatie komt volgende week.

Kerk in Actie start noodhulp Pakistan (mailchi.mp)

De diaconie