Collecte 25 september Thema Vrouwen

De collecte voor deze zondag is bestemd voor de VROUWEN ALS VREDESTICHTERS in Columbia

Een enkeling van ons heeft de oorlog nog meegemaakt. De meesten van ons kennen het uit verhalen. We weten dat een oorlog nog lang zijn sporen nalaat in de harten van mensen. Dat het niet meevalt om dat te veranderen. Hoe lang hadden wij het niet over “de moffen”? De Tweede Wereldoorlog duurde in Nederland vijf jaar. De burgeroorlog in Colombia duurde 50 jaar. Generaties lang. Dat kunnen we ons nauwelijks voorstellen. Sinds 2016 zijn er vredesakkoorden, maar er is nog een lange weg te gaan voor echte vrede. Vrouwen en kinderen hebben bovendien nog vaak te lijden onder huiselijk geweld. Colombiaanse vrouwen uit verschillende kerken hebben hun krachten gebundeld om zich in te zetten voor vrede in hun land en huis. Dat begint door de harten van mensen te raken. Samen lezen deze vrouwen aangrijpende bijbelverhalen over vrede en verzoening. Inmiddels zijn honderd vrouwen daardoor geïnspireerd om de situatie in hun eigen omgeving te verbeteren. Deze vrouwen dragen roze sjaals als ze samen bij de Colombiaanse overheid aandacht voor vrede in hun land en huis.

Je kunt oorlog wel uit een land halen, maar daarmee is oorlog nog niet uit je huis en hart.

We bevelen uw bijdrage voor dit werk via Kerk in Actie van harte bij u aan.

De Diaconie