Collecte 20 november

Thema Armoede nationaal

Armoede: ook in ons land komt het voor. In Oost-Groningen en Limburg wordt armoede vaak doorgegeven van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn minder voorzieningen. Juist in deze regio’s zijn de kerken klein en hebben ze weinig financiële middelen. Hoe kun je dan als diaconie iets doen voor mensen in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je bijvoorbeeld iets betekenen voor kinderen die opgroeien in armoede? Kerk in Actie ondersteunt kerken in deze regio’s in hun diaconale taak.

Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt u diaconale initiatieven in arme regio’s om de meest kwetsbare gezinnen te ondersteunen. Van harte aanbevolen!

De diaconie