Collecte 13 november

Thema Armoede, lokaal

Deze zondag is de collecte bestemd voor Schuldhulpmaatje gemeente Elburg

Het doel van schuldhulpmaatje  

De aanpak van schuldhulpmaatje richt zich erop om mensen met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken. Dat voorkomt dat schulden onnodig oplopen. Onze maatjes bieden begeleiding en ondersteuning,  maar zij nemen nooit de verantwoordelijkheid over. Wanneer er weer overzicht en rust is,  leren zij hoe je in de toekomst schuldenvrij kunt blijven. Niet alleen een overzichtelijke administratie, ook financieel gedrag komt daarbij ter sprake. Ook dat is preventie; voorkomen dat iemand in een vicieuze cirkel belandt van terugkerende schulden.

‘Samen lukt ’t, dat is waarin wij geloven bij SchuldHulpMaatje. Zeker als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Zonder te oordelen, maar gewoon met je aan de slag gaat om weer financieel orde op zaken te stellen. Onze maatjes doen dat.

Wilt u meer weten dan verwijs ik u naar de ( landelijke) website van schuldhulpmaatje https://schuldhulpmaatje.nl/

De Diaconie