Collecte 11 september

De collecte van deze zondag wil de diaconie bestemmen voor Pakistan.

Maar liefst 33 miljoen mensen in Pakistan zijn getroffen door de heftigste regens ooit. Grote overstromingen zijn het gevolg, een derde deel van het land staat onder water. Er zijn al 1000 doden gevallen. Vooral in het arme zuiden en zuidwesten zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen. 

Meer dan een miljoen huizen zijn verwoest of zwaar beschadigd, en veel vee is verdronken. Het leed is onbeschrijflijk en de nood is hoog. En als het water straks weg is, dreigt honger, want de oogsten zijn vernietigd.

Kerk in Actie geeft via haar partnerorganisaties in Pakistan direct noodhulp aan de vele slachtoffers om te voorzien in hun onmiddellijke levensbehoeften. 

De diaconie heeft besloten om de opbrengst van deze collecte aan te vullen tot €1000,- vanuit onze reserves

Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van Kerk in Actie https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/noodhulp-overstromingen-pakistan/

Samen zijn we kerk in actie . Hartelijk dank voor u betrokkenheid

De diaconie