Actiemaand januari – Een dak boven je hoofd

Time Out Plek Elburg – Collecte 9 januari

Time Out Plek (TOP) Elburg  is een veilige en rustige woning voor (kwetsbare) Elburgers die tijdelijk (twee tot vier weken) en acuut andere huisvesting nodig hebben in een noodsituatie en is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Elburg, ongeacht religieuze overtuiging, ras, of geslacht. Iedereen kan gebruik maken van de TOP Elburg woning. Er moet wel sprake zijn van een acute noodsituatie of crisis, waardoor een tijdelijk onderkomen noodzakelijk is.

Wilt u hier meer over weten bekijk dan de website https://www.timeoutplek.nl/