Actie Kerkbalans 2018

Volgende maand gaat de actie Kerkbalans weer van start. We vragen u dan om een toezegging als bijdrage voor ons kerkenwerk voor het jaar 2018.

De actie heeft als thema “Wat bezielt jou”. Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in de stad, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten.

We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag. Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten.

Daarom is er de actie Kerkbalans. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk. Op het toezeggingsformulier staat aangegeven wanneer u ook de SEPA machtiging op de achterkant moet ondertekenen. Vul alles tijdig in en leg de antwoordenvelop klaar voor de vrijwilliger die deze weer bij u ophaalt.