26 augustus Friestalige Kerkdienst

Al een heel aantal jaar organiseren we aan het eind van de zomervakantie een Friestalige kerkdienst. Zondag 26 augustus om 16.00 uur zal dit weer het geval zijn. Voorganger is ds. I. Postma uit Genemuiden.

Allegearre tige wolkom yn dirue tsjinst oer Ís Heit yn de taal fan És mem.

De commissie Friese diensten nodigt een ieder van harte uit om de dienst bij te wonen.