24 maart – Veluwse Passion

Op zaterdag 24 maart vindt in Oldebroek de vijfde editie plaats van de Veluwse Passion. Het verhaal volgt Jezus Christus op zijn weg richting Golgotha om daar gekruisigd te worden en vertelt over emoties als euforie, verraad, vertrouwen, verdriet en loslaten. Emoties die voor velen zo herkenbaar zijn. bekende popsongs vormen de rode draad en zorgen met hun verrassend passende teksten voor een diepere laag in het verhaal.

De vrouwen rondom Jezus
Tijdens deze editie van de Veluwse Passion is er speciale aandacht voor de vrouwen rondom Jezus: Maria de moeder van Jezus, Maria van Magdalena en Salome. Vrouwen speelden in de tijd van de bijbel een ondergeschikte rol maar juist deze vrouwen waren de eersten die Jezus ontmoetten na de opstanding. Waarom koos Jezus juist voor hen? En wat deed het met hen om Jezus deze weg te zien afleggen?

Inspiratie voor velen
Leanne Rook, samen met Jeanet van Dam verantwoordelijk voor de regie: “Tot op de dag van vandaag inspireren Jezus’ daden vele miljoenen mensen. Tijdens de Veluwse Passion willen we het verhaal opnieuw dicht bij de mensen brengen waardoor het herkenbaar wordt. Door jezelf te verplaatsen in de rol van de vrouwen bekijk je het verhaal weer van een heel andere kant en ontdek je weer andere facetten. We hopen dat, door de combinatie van bekende popnummers en het op een andere, herkenbare manier vertellen van het lijdensverhaal, veel mensen getriggerd zullen worden om na te denken over het geloof”.

Samenwerking 5 verschillende kerken
Bijzonder is dat steeds meer kerken zich aansluiten bij de Veluwse Passion. De Veluwse Passion is ontstaan vanuit een initiatief van de Protestantse Gemeente ’t Harde. Al snel werd er samenwerking gezocht met de Ichthuskerk uit Elburg en EC de Fontein. Dit jaar zijn ook De Goede Herder Kerk en de VEG uit Oldebroek en Luctor Elburg betrokken bij de organisatie.

De Veluwse Passion
De Veluwse Passion start om 20:00 uur in Kulturhus De Talter te Oldebroek. Geen entree, er wordt een collecte gehouden bij de uitgang voor de onkosten.
Voorafgaand aan De Veluwse Passion vindt de Processie plaats, een verstilde wandeling vanuit Elburg (Parkeerplaats Gamma) en ‘t Harde (IJsbaan) richting het Kulturhus De Talter. Het is tevens mogelijk om vanaf de A Vogel Tuinen mee te lopen. Al lopend wordt er gezamenlijk stil gestaan bij de impact van het lijdensverhaal van Jezus Christus. Na afloop van de Veluwse Passion rijden er busjes terug naar de opstappunten.

18:15 Vertrek Processie vanuit Elburg – Parkeerplaats Gamma
18:15 Vertrek Processie vanuit ’t Harde – IJsbaan
18:30 Tussenstop Processie parkeerplaats A Vogel Tuinen
20:00 Veluwse Passion in Kulturhus De Talter te Oldebroek
Voor meer informatie bezoek www.develuwsepassion.nl