Weggeef-kastje

Neem wat je nodig hebt – Geef wat je over hebt De afgelopen maanden hebben we met z’n zevenen de Micha-cursus gedaan. Deze cursus gaat over recht doen en het …

Collecte 12 juni

Thema van deze periode is Zorg voor elkaar. Deze zondag collecteren we voor Zorgsaam Elburg ZorgSaam Elburg is een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie ontstaan vanuit het Diaconaal Platform Elburg, met het doel …