1e adventscollecte – Oekraïne

“School of our Dream” biedt kinderen veiligheid

Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekraïne worden opgevangen in staatsinternaten, die moeite hebben om een echt gezinsvervangend huis te zijn.

Zo ook in het stadje Vynnyky. Het personeel van het staatsinternaat voor basis- en middelbaar onderwijs in Vynnyky had moeite met de minimale voorzieningen voor de kinderen: het eten was ongezond, de medische zorg was slecht, het personeel was onverschillig ten opzichte van de kinderen. Directrice Liliya Svystovych richtte daarom de School van Onze Dromen op om deze kinderen betere kansen te geven. 

De school zet zich in om het speciaal onderwijs in internaten positief te veranderen. Personeelsleden worden getraind in hoe ze een goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met kinderen, ouders, voogden of verzorgers. Ook leren ze om te gaan met sociale problemen en gedragsproblemen. Er is een uitwisseling met een school in Polen, die zich hier ook voor inzet. Daarnaast wordt het gebouw opgeknapt tot een veilige, schone en vrolijke leefomgeving voor kinderen.

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL92 RABO 0134 7902 68 t.n.v. Diaconie protestantse gemeente, o.v.v. 1e adventscollecte. Hartelijk dank!

In de weken van advent collecteert de diaconie iedere week voor kinderen in de knel. Tijdens onze verwachting naar de komst van Christus willen we steun bieden aan kinderen die het erg moeilijk hebben.