16 oktober Gemeente-ontmoeting

Aankomende zondag hopen we elkaar weer na de dienst te ontmoeten en te inspireren en dat alles rondom ons jaarthema ‘Aan tafel’.

Aan tafel wordt natuurlijk gegeten, maar ook de krant gelezen, gepraat, een spelletje gedaan. Een bordspel willen we deze zondag met elkaar gaan doen: ouderwets ganzenbord. Omdat we die ochtend al een tijd in de kerk hebben gezetten, hebben we er een levend ganzenbord van gemaakt. We komen dus wat in beweging en gaan met elkaar in gesprek rondom het thema. Iedereen kan mee doen. Het zou leuk zijn als ook de verschillende generaties met elkaar in gesprek gaan.

Rond 12.00 uur sluiten we de gemeente-ontmoeting af met een lunch.

De gemeenteontmoeting is zondag 16 oktober aansluitend aan de kerkdienst.